Tepelné Čerpadlá

Montáž tepelného čerpadla

Naša firma realizuje montáž tepelných čerpadiel  vzduch- voda  značiek MITSUBISHI a GREE do novostavieb a aj do existujúceho vykurovacieho systému.
 Základná montáž zahŕňa osadenie vonkajšej a vnútornej jednotky ich prepojenie CU potrubím, tlakovú skúšku, vákuuovanie, pripojenie elektronapájania a naplnenie chladivom.Po zapojení  tepelného čerpadla na vykurovací okruh a napustení systému sa vykoná spustenie tepelného čerpadla do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Okrem základnej montáže tepelných čerpadiel realizujeme aj pripojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho okruhu.

Ak uvažujete o vykurovaní prostredníctvom tepelného čerpadla, neváhajte nás kontaktovať. Vyplňte základné informácie, prípadne môžete priložiť  projektovú dokumentáciu a odoslať.Náklady na vykurovanie môžete výrazne znížiť vďaka inštalácii tepelného čerpadla vzduch – voda. S využitím štátnej dotácie môžete získať obnoviteľný zdroj za bezkonkurenčnú cenu a so skvelou návratnosťou investície.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je v súčasnosti ideálnym riešením pre veľkú väčšinu domácností. Okrem ekonomických výhod patrí medzi najekologickejšie zdroje vykurovania, keďže využíva teplo vonkajšieho prostredia a pre svoj chod potrebuje len relatívne malé množstvo elektrickej energie. Tú môže napríklad vyrobiť fotovoltická elektráreň na streche. Tepelné čerpadlá tak prispievajú k ochrane klímy a znižovaniu uhlíkovej stopy domácnosti.


Domovská stránka

Zelená domácnostiam – Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Naša spoločnosť je odborne a technicky spôsobilá a máme uzavretú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Poskytneme Vám pomoc pri získaní dotácie .

Tepelné čerpadlá MITSUBISHI  a GREE  sú zaradené v zozname produktov, na ktoré je možné žiadať dotáciu.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

 

Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia

Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov

Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.

Naďalej bude platiť podmienka, že poukážka môže pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia.

Viac informácii o projekte sa dozviete na https://aspen-klima.sk/modernebyvanie/zelena-domacnostiam/


Schéma


Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia a znižuje prevádzkové náklady a vykurovanie a prípravu TÚV.

Je určené najmä na nízkoteplotné vykurovacie systémy ako je napríklad podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie v domoch s dobrou tepelnou izolácioua ale aj pre vysokoteplotné vykurovanie- bežné radiátory.Princíp činnosti

Tepelné čerpadlo (TČ) je zariadenie, ktoré dokáže čerpať teplo z miesta s nižšou teplotou na miesto s vyššou teplotou. Teplo môže odoberať napríklad zo vzduchu vonkajšieho prostredia a odovzdáva ho do vykurovacieho systému domu. Aby dokázalo TČ previesť toto teplo, potrebuje dodať inú, obyčajne elektrickú energiu. Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon TČ, teda z 1 kWh spotrebovanej elektriny je možné bežne získať 3 až 4 kWh tepla v prípade dodržania určitých podmienok.

 

Všeobecne platí že čím väčší je rozdiel teplôt na primárnej strane (napríklad vonkajší vzduch -11°C) a sekundárnej strane (napr.vyhrievaná voda UK 55°C) tepelného čerpadla (čo je delta t=66°C) , tým menšia je účinnosť. Na výkon 4 kWh už napríklad spotrebuje čerpadlo 3 kWh namiesto 1 kWh. Napríklad pri návrhu UK s tým treba vždy počítať a dodržať predpísané pracovné teploty výrobcu čerpadla.

Ideálna možná dosiahnuteľná delta t v našich zemepisných šírkach je v priemere za obdobie vykurovacej sezóny okolo 41°C , čo vie dosiahnuť iba navrhnuté podlahové vykurovanie, ktorému postačuje teplota média v UK 30°C pri -11°C vonku.

Pri tepelnom čerpadle tepelný výkon z 1 kW elektrickej energie závisí od hodnoty COP. Priemerná hodnota COP sa pohybuje okolo 3-5. Znamená to, že energia vyrobená z tepelného čerpadla je 3-5 krát lacnejšia ako  energia z priameho elektrického vykurovania.
Tepelné Čerpadlo - VZDUCH-VODA

Tepelné čerpadlá vzduch – voda sú vyhľadávané vďaka ich jednoduchej inštalácií a vhodnosti do každej lokality. Na získavanie tepelnej energie nepotrebujete žiadne vrty ani zemné kolektory. Zdrojom energie je vonkajší vzduch, z ktorého dokáže tepelné čerpadlo využívať energiu aj pri extrémnych mrazoch. Celý systém sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútorného hydroboxu.

Pomocou hydroboxu sa transformuje energia zo vzduchu do vody, odkiaľ je následne používaná pre vykurovanie a  ohrev teplej vody. Vnútorné hydroboxy obsahujú kompletný riadiaci systém a hydraulické komponenty.
Tepelné Čerpadlá MITSUBISHI ECODAN

Jednotky vhodné zvlášť pre nízkoenergetické domy. Garantovaná oblasť použitia vonkajšej jednotky je medzi –20 a +35 ° C.

Kompletné systémové riešenie pre celoročné vykurovanie pre väčšinu regiónov. Funkcia vykurovania až do vonkajšej teploty -25°C. Pri vonkajšej teplote -15°C poskytuje stále 60 -70% z nominálneho výkonu. Je vybavená funkciou automatického rozmrazovania.

Kompletné systémové riešenie pre celoročné vykurovanie pre veľmi chladné regióny. Funkcia vykurovania až do vonkajšej teploty -28°C. Do vonkajšej teploty -15°C poskytuje stále 100% nominálneho výkonu. Je vybavená funkciou automatického rozmrazovania.


Vnútorné HYDROBOXY k TČ Mitsubishi ECODAN

Rozdeľujú sa podľa toho, či je hydromodul bez vstavaného zásobníka TUV, alebo s integrovaným nerezovým zásobníkom. Ďalšia možnosť je zvoliť hydromodul iba s funkciou vykurovania, alebo aj s možnosťou chladenia. Vnútorné hydroboxy sa delia na verziu so vstavaným 200 a 300 litrovým nerezovým zásobníkom a na verziu s možnosťou pripojenia externého zásobníka vody. Všetky moduly obsahujú kompletný riadiaci systém a hydraulické komponenty. Tieto vodné moduly sa pripájanú k vonkajším jednotkám Eco Inverter, Power Inverter a Zubadan, s ktorými tvoria originálne systémové riešenie vykurovania a ohrevu teplej vody. Vynikajúca je spotreba a energetická efektivita, za čo jednotka vďačí pokročilej regulácii systému. Samozrejmosťou je možnosť pripojenia cez WiFi.
Tepelné čerpadlo GREE VERSATI III


VERSATI III “ All ine ONE“

VERSATI III „All in one“ je ponúkané vo výkonových verziách 6, 8, 10 kW a je ideálnym riešením predovšetkým pre novostavby s malou technickou miestnosťou, kde je kladený dôraz na úsporu miesta.

Verzia All-in-One sa skladá z troch častí: vonkajšej jednotky, hydro modulu a nádrže na teplú vodu 200 l, z ktorých nádrž a hydromodul tvoria vnútornú jednotku. Vďaka svojej veľkosti je ideálne pre malé priestory, ktoré vyžadujú veľmi kompaktné riešenie. Napojenie na teplú vodu, podlahové kúrenie, fancoil jednotky / radiátory, solárne panely, plynové kotly, atď.

VERSATI III obsahuje obehové čerpadlo Wilo s možnosťou zmeny otáčok pomocou regulácie PWM, doskový výmenník Alpha Laval PHE, patentovaný dvojstupňový rotačný kompresor GREE. Nový kompresor s pridaným ekonomizérom a medzistupňovým vstrekovaním chladiva napomáha k zväčšeniu prevádzkového rozsahu a zvýšenie odovzdaného tepla vo výparníku. Efektívne funguje aj pri nízkych teplotách až do -25 °C.

 • Vysoká teplota na prívode až 55 °C
 • Vysokoteplotné dvojité čerpadlo s rotačným piestom Gree
 • DC invertorová regulácia s technológiou G10
 • Špičková účinnosť – energetická trieda A+
 • Digitálna regulácia týždennými hodinami: Regulátor je integrovaný vo vnútornej hydro jednotke. Zahŕňa ekvitermickú reguláciu, týždenný program, tlačidlo dovolenka, funkciu Anti-legionela a ďalšie.
 • Tichý režim len 45 dB(A)
 • Energeticky úsporné vodné čerpadlo s riadením otáčok s energetickou triedou A
 • Spájkovaný doskový výmenník
 • Expanzná nádoba s objemom 10 l
 • El. patróna s 2 × 3 kW prípadne 6 kW
 • Zabudované vykurovanie vane na dne s teplotným riadením
 • Automatické opätovné zapnutie po výpadku prúdu
 • Zariadenia zodpovedajú európskej smernici EN14511VERSATI III split

Splitové tepelné čerpadlo Versati III je k dispozícii v prevedení 6, 8 ,10 , 12, 14 a 16 kW, umožňuje vykurovanie do podlahových systémov, radiátorov alebo fancoilov. Vďaka integrovanému trojcestnému ventilu je možná celoročná prevádzky v režime ohrevu teplej vody, v lete je naviac umožnené chladenie až na teplotu 7 °C.

Splitová verzia je náprotivkom monoblokovej verzie v 2 častiach: Väčšina chladivového okruhu je umiestená vo vonkajšej jednotke, hydrobox zasa vo vnútri. Delená verzia je vhodná, ak je priestor v miestnosti obmedzený a nie je potrebný ohrev teplej vody. Ak je vyžadovaná vyrovnávacia nádrž alebo nádrž na teplú vodu, sú tieto nádrže inštalované samostatne. Napojenie na teplú vodu, podlahové kúrenie, fancoil jednotky, vodné nádrže, solárne panely, plynové kotly atď.

VERSATI III obsahuje obehové čerpadlo Wilo Invertor, doskový výmeník Alpha Laval PHE, patentovaný dvojstupňový rotačný kompresor GREE. Nový kompresor s pridaným ekonomizérom a medzistupňovým vstrekovaním chladiva napomáha k zväčšeniu prevádzkového rozsahu a zvýšeniu odovzdaného tepla vo výparníku. Efektívne funguje aj pri nízkych teplotách až do -25 °C.

 • Dvojstupňový invertorový kompresor so vstrekovaním chladiva druhého stupňa
 • Axiálny ventilátor poháňaný EC motorom s riadením otáčok
 • Dotyková obrazovka
 • Možnosť ovládania cez internet pomocou aplikácie GREE+
 • Vysoká účinnosť
 • Vodou chladené, obehové, energeticky úsporné čerpadlo s reguláciou otáčok
 • Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
 • Možnosť ekvitermickej regulácie, regulácia podľa referenčnej izbovej teploty alebo pomocou termostatu
 • Možnosť chladenia v konvektorových jednotkách
 • Príprava teplej vody
 • Trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky