Servis


ÚDRŽBA PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ

Pravidelné čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky sa vykonáva, aby sa zo zariadenia odstránil nahromadený prach na filtroch a aby sa nevytvárali nebezpečné baktérie a plesne, ktoré sú zdraviu škodlivé, nakoľko sa pri chladení vytvára vlhkosť na výparníku. Niektoré klimatizácie sú vybavené funkciou automatického vysušovania, ktorá minimalizuje tento proces.

Pravidelná údržba, kontrola a čistenie vonkajšej jednotky sa vykonáva, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka zariadenia, čím sa predlžuje životnosť a pomáha sa tak predchádzať prípadným poruchám.


ZANEDBANÁ ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE

 

Nakoľko klimatizácia nielen chladí a vykuruje, ale aj filtruje vzduch pomocou základného prachového filtra, je nutné ho čistiť. Zanesený filter bráni cirkulácií vzduchu a tím sa znižuje celkový prietok. Nedostatočný prietok vzduchu znižuje efektivitu chladenia, nedochádza tak k dostatočnej tepelnej výmene, klimatizácia musí pracovať dlhšie a tím spotrebuje viac elektrickej energie, v najhoršom prípade môže dôjsť až k poruche.

 

Rovnako ako vnútornú jednotku je nutné čistiť aj vonkajšiu jednotku a to ešte efektívnejšie, nakoľko nieje vybavená filtrom. Silno znečistený kondenzátor zabraňuje prietoku vzduchu. Znížený prietok vzduchu má za následok nedostatočnú tepelnú výmenu. Aby si klimatizácia zabezpečila požadovaný výkon, snaží sa tuto stratu vyrovnať tak, že zvyšuje otáčky kompresoru. Vyššie otáčky kompresora znižujú jeho životnosť, zvyšujú elektrickú spotrebu a môže dôjsť až k jeho zadreniu. Klimatizácia tak pracuje dlhšie a s vyššou frekvenciou.

Dôležitá je aj kontrola tlaku chladiaceho média, nakoľko nedostatok chladiva ma za následok znížený výkon, dochádza k podmrazovaniu chladiva a namŕzaniu chladiaceho okruhu. Môže dôjsť k poškodeniu potrubia a úniku chladiva.

 


Popis činnosti pravidelného servisu a orientačná cena.