Servis


ÚDRŽBA PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ

Každoročný servis odporúčame najmä zo zdravotných dôvodov. Nižšia teplota výmennika spôsobuje kondenzovanie vody na jeho povrchu, čo sú podmienky, ktoré milujú huby a plesne. Takisto filtre je potrebné čistiť minimálne 1x do roka – ak vám záleží na tom, čo dýchate. Pravdielným servisom zabezpečíte nižšiu spotrebu a zabezpečíte  tiež optimálny výkon jednotky. Jeho zanedbanie sa určite neprejaví hneď, veľa zákazníkov si dáva jednotky servisovať maximálne raz za päťročnicu . Je však pravdepodobné, že celková životnosť neservisovaného, prípadne „striedmo“ servisovaného zariadenia bude nižšia ako v prípade pravidelného servisu.

Pravidelné čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky sa vykonáva, aby sa zo zariadenia odstránil nahromadený prach na filtroch a aby sa nevytvárali nebezpečné baktérie a plesne, ktoré sú zdraviu škodlivé, nakoľko sa pri chladení vytvára vlhkosť na výparníku. Niektoré klimatizácie sú vybavené funkciou automatického vysušovania, ktorá minimalizuje tento proces.

Pravidelná údržba, kontrola a čistenie vonkajšej jednotky sa vykonáva, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka zariadenia, čím sa predlžuje životnosť a pomáha sa tak predchádzať prípadným poruchám.

 


5 ROČNÁ ZÁRUKA

Poskytujeme záruku až 5 rokov na všetky klimatizácie, pre všetkých zákazníkov, ktorý si u nás zakúpia klimatizáciu aj s montážou. Podmienkou je pravidelný servis a to 1x ročne( firmou AspeN Eco s.r.o.). Klimatizácie zakúpene v prvom polroku sa servisujú na jar (marec-apríl) a klimatizácie zakúpené  druhom polroku sa servisujú na jeseň (september-október). Servis je spoplatnený v závislosti od počtu klimatizácií. Cenovú ponuku vieme vypracovať na mieru. V prípade nedodržania pravidelného servisu je záruka 2 roky.

5 ročná záruka sa nevzťahuje na čerpadlá na odvod kondenzátu( 2 ročná záruka pre fyzické osoby a 1 rok záruka pre právnické osoby). ).

Záručné podmienky nájdete v záručnom liste:

záručný list

Záručné podmienky klimatizácie Mitshubishi

Protokol o spustení klimatizácie Mitshubishi 

 

CENNÍK SERVISU KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

Servis klimatizácie zabezpečuje bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť zariadenia. Dezinfekcia vnútorných častí
eliminuje možnosť tvorby plesní a zdraviu škodlivých baktérií.

Vonkajšia jednotka:
Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
• Kontrola tlaku chladiaceho média Vyčistenie kondenzátora
• Vyčistenie lopatiek ventilátora
• Dotiahnutie uvoľnených skrutiek
• Prípadne doplnenia chladiva
• Kontrola funkčnosti

Vnútorná jednotka
• Vizuálna a sluchová kontrola zariadenia
• Vyčistenie výparníku a jeho filtrov
• Vyčistenie vaničky kondenzátu
• Dezinfekcia vnútorných častí zariadenia
• Dotiahnutie uvoľnených svoriek
• Kontrola správneho odvodu kondenzátu alebo čerpadla kondenzátu
• Kontrola batérií diaľkového ovládaču alebo ich výmena
• Funkčná skúška s meraním teploty výstupného vzduchu


ZANEDBANÁ ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE

 

Nakoľko klimatizácia nielen chladí a vykuruje, ale aj filtruje vzduch pomocou základného prachového filtra, je nutné ho čistiť. Zanesený filter bráni cirkulácií vzduchu a tím sa znižuje celkový prietok. Nedostatočný prietok vzduchu znižuje efektivitu chladenia, nedochádza tak k dostatočnej tepelnej výmene, klimatizácia musí pracovať dlhšie a tím spotrebuje viac elektrickej energie, v najhoršom prípade môže dôjsť až k poruche.

 

Rovnako ako vnútornú jednotku je nutné čistiť aj vonkajšiu jednotku a to ešte efektívnejšie, nakoľko nieje vybavená filtrom. Silno znečistený kondenzátor zabraňuje prietoku vzduchu. Znížený prietok vzduchu má za následok nedostatočnú tepelnú výmenu. Aby si klimatizácia zabezpečila požadovaný výkon, snaží sa tuto stratu vyrovnať tak, že zvyšuje otáčky kompresoru. Vyššie otáčky kompresora znižujú jeho životnosť, zvyšujú elektrickú spotrebu a môže dôjsť až k jeho zadreniu. Klimatizácia tak pracuje dlhšie a s vyššou frekvenciou.

Dôležitá je aj kontrola tlaku chladiaceho média, nakoľko nedostatok chladiva ma za následok znížený výkon, dochádza k podmrazovaniu chladiva a namŕzaniu chladiaceho okruhu. Môže dôjsť k poškodeniu potrubia a úniku chladiva.

Pri nadmerne znečistených jednotkách a nepravidelne servisovaných  jednotkách je príplatok minimálne 100% z ceny servisu.


 

 Popis pravidelného servisu tepelného čerpadla

Servisná prehliadka TČ zahŕňa:

– kontrola uchytenia zariadenia

– kontrola a vyčistenie výmenníka vonkajšej jednotky

– kontrola krytu jednotky

– vizuálna kontrola mechanických časti

CHLADIACI OKRUH

– kontrola okruhu chladiva

– kontrola izolácie chladiaceho okruhu

– kontrola a dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje

– kontrola chodu a spínania ventilátora

– kontrola tlakovej nádoby a jej poškodenia

– kontrola chladiacich okruhov – perforácia (viditeľných častí)

– kontrola funkčnosti alarmov, kontrola histórie porúch

ELEKTRICKÝ OKRUH

– kontrola a dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje

– kontrola elektromagnetických ventilov

– kontrola centrálneho riadiaceho modulu

– kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača

– meranie elektrických veličín kompresora

– meranie elektrických veličín ventilátora kondenzátora

VODNÝ OKRUH

– kontrola tlaku vodného okruhu

– vyčistenie filtra jednotky

– kontrola snímača prietoku vody

– kontrola mechanických manometrov

– kontrola mechanických teplomerov

– kontrola tesnosti vodného chladiaceho okruhu

– kontrola termoizolácie potrubia a korózie

– kontrola výparníka – tlaková strata

– kontrola nastavenia čerpadla vodného okruhu

– kontrola trojcestného ventilu

– meranie elektrických veličín špirály

– meranie elektrických veličín čerpadla

– spotrebný materiál k uvedeným úkonom v cene

Cena servisu 180 € s DPH

 


Servisná prehliadka REKUPERÁCIA

Servisná prehliadka zahŕňa:

– kontrola uchytenia zariadenia

– kontrola opláštenia a tesnosti zariadenia

– kontrola pružného uloženia vzduchotechnických rozvodov v tesnej blízkosti zariadenia

– kontrola stavu VZT rozvodov a ich izolácie v tesnej blízkosti zariadenia

– kontrola funkčnosti zámkov bočníc

– kontrola filtračnej komory, zanesenia filtračných vložiek

– kontrola rebier ohrievacieho registra (ohrievača)

– kontrola rebier chladiaceho registra (chladiča)

– kontrola rekuperátora

– kontrola tesnosti rekuperátora

– kontrola a čistenie odtoku kondenzátu (chladič)

– kontrola a čistenie odtoku kondenzátu (rekuperátor)

– kontrola prívodného ventilátora

– kontrola odvodného ventilátora

– kontrola tepelnej ochrany odvodného ventilátora

– kontrola a dotiahnutie svoriek silovej časti rozvádzača

– kontrola a dotiahnutie konštrukčných spojov

– kontrola protimrazovej ochrany

– meranie prúdových odberov elektrického motora – prívod

– meranie prúdových odberov elektrického motora – odvod

– spotrebný materiál k uvedeným úkonom v cene

Cena servisu 180€ s DPH

Cena neobsahuje:

  • Náhradné diely
  • Výmena filtrov
  • Náhradné filtre
  • Práce spojené s opravou

Servisná prehliadka REKUPERÁCIA