Montáž

Základné pojmy typu prevedenia rezidenčných klimatizácií

Jedna vnútorná a jedna vonkajšia klimatizačná jednotka spojená prepojovacími komponentami.

Viacero vnútorných jednotiek a jedna vonkajšia klimatizačná jednotka spojená prepojovacími komponentami.


 

Štandardná inštalácia (typ Štandart 1):
– Prestup DN50mm cez obvodovú stenu do hrúbky 500mm – 1ks
– Prepojovacie CU potrubie, kondenzačná hadica a kabeláž – A do 3m
– konzola pod vonkajšiu jednotku – 1ks
– Napojenie na el. sieť – do 5m
– Montáž bez nutnosti použiť lešenie alebo pracovnú plošinu
– Spustenie do prevádzky, funkčná skúška a zaškolenie obsluhy

Ide o montáž klimatizácie cez stenu, kedy je vnútorná klimatizácia osadená na obvodovej stene z vnútornej strany a vonkajšia klimatizácia je hneď za ňou z vonkajšej strany bez použitia krycej lišty. Napájanie z najbližšej zásuvky 230V pomocou vidlice. Kondenzát vyvedený von samospádom pod konzolu. Odtok voľne na terén.


 

Štandardná inštalácia (typ Štandart 2):
– Prestup DN50mm cez obvodovú stenu do hrúbky 500mm – 1ks
– Prepojovacie CU potrubie, kondenzačná hadica, el. komunikácia – A do 6m
– Krycia lišta pre prepojovacie komponenty – A do 5m
– konzola pod vonkajšiu jednotku – 1ks
– Napojenie na el. sieť – do 5m
– Montáž bez nutnosti použiť lešenie alebo pracovnú plošinu
– Spustenie do prevádzky, funkčná skúška a zaškolenie obsluhy

Ide o jednoduchú montáž klimatizácie s uložením potrubia v lište, kedy je vnútorná klimatizácia osadená na obvodovej stene alebo priečke a vonkajšia klimatizácia je hneď za ňou z vonkajšej strany osadená na závesnej konzole alebo na balkónovej podstave. Napájanie z najbližšej zásuvky 230V pomocou vidlice. Kondenzát vyvedení von samospádom pod konzolu alebo do dažďového zvodu ak je v blízkosti.


 

Komplikovanejšia montáž je posudzovaná individuálne na základe obhliadky alebo telefonického rozhovoru.