Danfoss, Považská Bystrica

Ing. Miloš Gregor – Konateľ GreMi KLIMA, s.r.o.
„Oproti etablovaným značkám na našom trhu dokážu ponúknuť výrobky adekvátnej kvality za výrazne nižšie ceny pri zachovaní energetickej účinnosti a spoľahlivosti zariadenia. “

Chladenie a vykurovanie kancelárskych priestorov pomocou multi-splitových a multi-VRF zariadení. Celkový inštalovaný výkon 62,5kW


Chladiaci Box, Žilina

Chladenie skladu potravín pomocou podstropnou jednotkou s výkonom 7kW. 


Obchodné centrum, Zvolen

Ing. Rastislav Dic – Manažér obchodného oddelenia, KLIMAK, s.r.o., Nitra:
„Sme spokojní – v prevádzke Retail Box Zvolen (Intersport) je systém VRF GREE bezproblémový.“

Chladenie a vykurovanie obchodných priestorov predajne INTERSPORT kazetovými a kanálovými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému. Celkový inštalovaný výkon 90kW.

 


MIKOMIX, s.r.o., Polyfunkčná budova, Žilina-Rosina

Jaroslav Michalovič – konateľ, MIKOMIX, spol. s.r.o., Žilina:
„Komplexnosť sortimentu ma presvedčila. Pizzeriu, reštauráciu, kancelárie na firme aj bytové priestory – to všetko som s Gree poriešil“.

Chladenie kancelárskych a reštauračných priestorov nástennými a kazetovými jednotkami, pomocou MultiSplit systému. Celkový inštalovaný výkon 62kW.

 


Park Hotel, Pieštany

Ing. Martin Garbár – Technik, EEZ, s.r.o., Žilina:
„Zákazník žiadal ovládanie systému pomocou PC softvéru. Objednal som, dodali, spustili …  nemáme stým žiadny problém. Skontrolovali aj inštaláciu a odstránili drobné nedostatky“.

Chladenie izieb a apartmánov nástennými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému, ktorý je centrálne ovládaný pomocou softvéru GREE AC EUDEMON. Celkový inštalovaný výkon 65kW.

 


ZELENINÁRI, s.r.o., Bratislava

Ján Mihala Bc. – Konateľ, AIRMARKET, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom:
„Naozaj nepredávajú len výrobky. Služby sú od prvotného návrhu, predaja až po následnú prevádzku zariadenia“.

Chladenie kancelárskych priestorov nástennými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému, ktorý je centrálne ovládaný pomocou nástenného ovládaču SMART ZONE. Celkový inštalovaný výkon 45kW.

 


Poliklinika, Zvolen-Sliač

Ing. Anton Heško – konateľ, Ing. Anton Heško, spol. s.r.o., Banská Bystrica:
„Počiatočnú opatrnosť vystriedalo nadšenie, Gree je naozaj kvalitná značka, prevádzka je bezporuchová a nerobí žiadne problémy. Vybrali sme veľmi dobre“.

Chladenie kancelárií a ordinácií gynekologicko-pôrodného oddelenia nástennými jednotkami, pomocou kompaktného mini VRF systému a MultiSplit systému. Celkový inštalovaný výkon 65kW.

 


GEIS, s.r.o., špedičný terminál, Zvolen

Ing. Oľga Knoteková – riaditeľka pobočky ABC klima, s.r.o., Žilina:
„Dodanie zariadenia bolo podľa dohody za priaznivú cenu. Spustenie VRF systému bolo v cene“.

Chladenie kancelárskych a technických priestorov nástennými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému. Celkový inštalovaný výkon 45kW.

 


BIOTEC, s.r.o., administratívna budova, Púchov-Horovce

Chladenie kancelárskych a technických priestorov kazetovými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému. Celkový inštalovaný výkon 45kW.


LEACE AGENCY, s.r.o. Polyfunkčná budova, Žilina

Eduard Martinka – konateľ, LEACE AGENCY, s.r.o., Žilina:
„Prvú zimu som kotolňu nepoužil. Objekt som vykuroval VRF systémom Gree. V ďalšej etape plánujem tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody“.

Chladenie kancelárskych, reštauračných a technických priestorov nástennými a kanálovými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému. Celkový inštalovaný výkon 45kW.

 


Žilinská univerzita v Žiline

Chladenie kinosály VZT jednotkou. Kondenzačná jednotka 40kW, klimatizácia Rádia X 12 kW. Celkový inštalovaný chladiaci výkon systému 52kW


INTERKARGO, administratívna budova, Žilina-Teplička nad Váhom

Chladenie kancelárskych a technických priestorov nástennými jednotkami, pomocou Split systému. Celkový inštalovaný výkon 10kW.


TUCON,a.s., administratívna budova, Žilina

Chladenie kancelárskych a technických priestorov nástennými jednotkami, pomocou kompaktného VRF systému, ktorý je centrálne ovládaný pomocou softvéru GREE AC EUDEMON. Celkový inštalovaný výkon 99kW.


Slovenské Elektrárne, a.s.

Radovan Maričák Bc. – obchodný manažér, KLIVENT, s.r.o., Košice:
„Nepoznal som túto značku, prevádzka v slovenských elektrárňach ju dostatočne preverila. Spoľahlivá značka“.

Chladenie kancelárskych a technických priestorov stĺpovými, nástennými, kazetovými a podstropno-parapetnými jednotkami, pomocou Split systému a priame chladenie kondenzačnými jednotkami do VZT zariadení. Celkový inštalovaný výkon 189kW.

 


Čerpacia stanica, Rakova

Chladenie predajne čerpacej stanice pomocou inverterovej nástennej jednotky CHANGE.v Inštalovaný výkon 5kW


Solver IT, s.r.o., pobočka Žilina

Chladenie kancelárskych priestorov firmy SOLVER IT pobočka Žilina, pomocou multisplitu s dvomi nástennými a jednou kazetovou jednotkou. Inštalovaný výkon 10 kW


Rehabilitačné centrum, Vranou nad Topľov

Haško Anton – konateľ, HATON, s.r.o., Vranou nad Topľou:
„S kvalitou značky Gree sme veľmi spokojní. Od malých bytov až po vzduchotechnické systémy, poskytuje široký sortiment za veľmi sympatické ceny“.

Chladenie priestorov rehabilitačného centra, pomocou multisplitov s nástennými a kazetovými jednotkami. Inštalovaný výkon 24 kW.

 


Administratívna budova ul. Vajnorská, Bratislava

Chladenie administratívnej budovy kazetovými jednotkami pomocou kompaktného VRF systému. Celkový inštalovaný výkon 140 kW.


DomSTAV, s.r.o. STAVEBNINY, Ružomberok

Chladenie kancelárskych a technických priestorov nástennými jednotkami split systém. Celkový inštalovaný výkon 12,5 kW


Doprastav, a.s. Žilina

Chladenie kancelárskych priestorov nástennými jednotkami, pomocou multi-split systémov. Celkový inštalovaný výkon 34 kW.


Rodinný dom, Žilina

Chladenia a vykurovanie zimnej záhrady rodinného domu v Žiline nástennou klimatizáciou COZY MIRROR.