Rekuperácia

Princíp fungovania REKUPERÁCIE


Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie tepla z odsávaného vzduchu. Funguje je to tak, že z obytného priestoru sa odsáva vzduch, ktorý je vykúrený na izbovú teplotu iným zdrojom tepla ako radiátor, podlahové kúrenie a  pod. Do obytného priestoru sa zároveň privádza čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia, ktorý má však nízku teplotu. Obidva tieto vzduchy (odpadný aj prívodný) prechádzajú cez krížový výmenník tepla, tzvn. rekuperátor, v ktorom ohriaty odpadový vzduch odovzdá teplo čerstvému prívodnému vzduchu.


Nútené vetranie s rekuperáciou tepla

Vetranie obytných priestorov je v nových moderných stavbách v ktorých sa zvlášť dbá na energetické straty a tesnosť stavby nutnosťou. Tak isto je vhodné nútené vetranie s rekuperáciou tepla (rekuperácia) montovať do starších rodinných domov, ktoré boli rekonštruované. Zabraňuje sa tým nezdravému životnému prostrediu a rôznym hubovým a plesňovým organizmom, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého.

Samozrejme, že vetrať ide aj inými spôsobmi ako rekuperáciou. Ale aký je potom dôvod nákupu čo najtesnejších okien a čo najväčšej izolácie obvodových stien, stropov a podlahy domu keď veľkú časť ušetreného tepla vypustíme von oknom? Spätné získavanie tepla, čiže rekuperácia v podstate znamená, že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom nenávratne preč dokážeme ohriať čerstvý vzduch. Dokonca až s 90% účinnosťou. To znamená, že ak máme vo vnútri 22°C a vonkajšia teplota je -10°C  tak dokážeme ohriať prívodný vzduch až na 19 °C.  A bez nutnosti elektrického ohrevu vzduchu s nákladmi len na chod ventilátorov. Tieto náklady sú v porovnaní z ušetrenou energiou zanedbateľné.

Rekuperáciou dokážeme ušetriť v zimných mesiacoch 40 až 50% energií na vykurovanie. Samozrejmosťou je ,že vonkajší vzduch je prefiltrovaný filtrami, ktoré sú súčasťou rekuperačného zariadenia

Veľkou výhodou je aj pohodlie a komfort pri využívaní núteného vetrania s rekuperáciou. Na ovládacom panely si nadstavíte presný časový úsek kedy počas dňa sa vetranie spustí a na aký výkon. Rekuperácia tepla tak isto zabráni veľkým výkyvom teploty pri klasickom vetraní oknami. Zo záťažových miestností ako sú sociálne zariadenia a kuchyne veľmi rýchlo odvedie príliš vlhký a znečistený vzduch.

Pri rekonštrukcii starších rodinných domov, sa väčšinou dbá na vizuálnu stránku a zníženie tepelných strát a energetickej náročnosti posilnením izolácii, ale málokto si uvedomí, že pri stavbe týchto rodinných domov boli použité materiály úplne inej kvality a konzistencie ako sú na dnešnom trhu. Tak isto sa v minulosti nedbalo na hydroizolácie a tepelné mosty. Preto v takto rekonštruovaných rodinných domoch vzniká vysoká vlhkosť, čím sa tvoria plesne na stenách, ktoré je vidieť aj cítiť a prostredie je priamo až škodlivé.

Tomuto sa dá zabrániť práve riadeným vetraním za pomoci rekuperačnej jednotky. Či už centrálnej, alebo lokálnej. Takto sa obytných priestoroch zvýši výmena vzduchu a zníži sa vhodnosť prostredia pre tvorbu nežiadúcich organizmov. A to všetko komfortne, bez toho aby na to človek musel myslieť.

V lete môžeme rekuperačné zariadenie využívať na vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota. V tom prípade je ale nutné aby mala rekuperačná jednotka by-pass, prípadne letnú náhradu rekuperátora.


Rekuperačné jednotky

Najpredávanejšia rekuperačná jednotka 2VV VENUS, vďaka vysokej účinnosti a priaznivej cene. Má malú hmotnosť a je vyrobená z extrudovaného polypropylénu. Ponúka sa v štyroch výkonových radách – vzduchový výkon 140 m3/h, 150 m3/h, 300 m3/h, 500 m3/h, 700 m3/h. Diagonálne protiprúdový rekuperátor má účinnosť až 95%. Na jednotku možné pripojiť čidlo vlhkosti, čidlo CO2, PIR čidlo. Vyrába sa v prevedení AC, tri stupne otáčok ventilátorov a prevedenie EC, plynulé riadenie otáčok ventilátorov.

 

 


Špičkové Japonské jednotky MITSUBISHI LOSSNAY. Jednotka je konštruovaná tak, že okrem rekuperácie tepla sa rekuperuje aj vlhkosť, čím sa tak nevysušuje vzduch ako u bežných rekuperáciách, vďaka špeciálnemu rekuperátoru.  Ponúka sa vo výkonových radách od 150m3 až po 2000m3 s možnosťou pripojenia na chladiacu/vykurovaciu jednotku. Veľmi nízka hladina hluku 17dB. Jednotka je vybavená Bypassovou funkciou  pre volné chladenie a nočné vetranie, má možnosť pripojenia CO2 čidiel.


Klasik medzi centrálnym vetraním obytných priestorov WOLF CWL-EXCELLENT pre byty a malé rodinné domy. Mimoriadne efektívne vďaka rekuperácii tepla s protiprúdovou technológiou.  Ponúka sa vo výkonových radách 180,300,400 m3. Jednotka je vybavená Bypassovou funkciou  pre volné chladenie a nočné vetranie, má možnosť pripojenia rôznych snímačov kvality vzduchu, alebo vlhkosti. Možnosť vyššieho stupňa filtrovania vzduchu napr. trieda filtrácie F7.