Rekuperácia

Princíp fungovania REKUPERÁCIE


Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie tepla z odsávaného vzduchu. Funguje je to tak, že z obytného priestoru sa odsáva vzduch, ktorý je vykúrený na izbovú teplotu iným zdrojom tepla ako radiátor, podlahové kúrenie a  pod. Do obytného priestoru sa zároveň privádza čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia, ktorý má však nízku teplotu. Obidva tieto vzduchy (odpadný aj prívodný) prechádzajú cez krížový výmenník tepla, tzvn. rekuperátor, v ktorom ohriaty odpadový vzduch odovzdá teplo čerstvému prívodnému vzduchu.


Nútené vetranie s rekuperáciou tepla

Vetranie obytných priestorov je v nových moderných stavbách v ktorých sa zvlášť dbá na energetické straty a tesnosť stavby nutnosťou. Tak isto je vhodné nútené vetranie s rekuperáciou tepla (rekuperácia) montovať do starších rodinných domov, ktoré boli rekonštruované. Zabraňuje sa tým nezdravému životnému prostrediu a rôznym hubovým a plesňovým organizmom, ktoré vznikajú nedostatočnou cirkuláciou vzduchu, vysokou vlhkosťou a vysokou hladinou oxidu uhličitého.

Samozrejme, že vetrať ide aj inými spôsobmi ako rekuperáciou. Ale aký je potom dôvod nákupu čo najtesnejších okien a čo najväčšej izolácie obvodových stien, stropov a podlahy domu keď veľkú časť ušetreného tepla vypustíme von oknom? Spätné získavanie tepla, čiže rekuperácia v podstate znamená, že teplom, ktoré by sme inak vypustili oknom nenávratne preč dokážeme ohriať čerstvý vzduch. Dokonca až s 90% účinnosťou. To znamená, že ak máme vo vnútri 22°C a vonkajšia teplota je -10°C  tak dokážeme ohriať prívodný vzduch až na 19 °C.  A bez nutnosti elektrického ohrevu vzduchu s nákladmi len na chod ventilátorov. Tieto náklady sú v porovnaní z ušetrenou energiou zanedbateľné.

Rekuperáciou dokážeme ušetriť v zimných mesiacoch 40 až 50% energií na vykurovanie. Samozrejmosťou je ,že vonkajší vzduch je prefiltrovaný filtrami, ktoré sú súčasťou rekuperačného zariadenia

Veľkou výhodou je aj pohodlie a komfort pri využívaní núteného vetrania s rekuperáciou. Na ovládacom panely si nadstavíte presný časový úsek kedy počas dňa sa vetranie spustí a na aký výkon. Rekuperácia tepla tak isto zabráni veľkým výkyvom teploty pri klasickom vetraní oknami. Zo záťažových miestností ako sú sociálne zariadenia a kuchyne veľmi rýchlo odvedie príliš vlhký a znečistený vzduch.

Pri rekonštrukcii starších rodinných domov, sa väčšinou dbá na vizuálnu stránku a zníženie tepelných strát a energetickej náročnosti posilnením izolácii, ale málokto si uvedomí, že pri stavbe týchto rodinných domov boli použité materiály úplne inej kvality a konzistencie ako sú na dnešnom trhu. Tak isto sa v minulosti nedbalo na hydroizolácie a tepelné mosty. Preto v takto rekonštruovaných rodinných domoch vzniká vysoká vlhkosť, čím sa tvoria plesne na stenách, ktoré je vidieť aj cítiť a prostredie je priamo až škodlivé.

Tomuto sa dá zabrániť práve riadeným vetraním za pomoci rekuperačnej jednotky. Či už centrálnej, alebo lokálnej. Takto sa obytných priestoroch zvýši výmena vzduchu a zníži sa vhodnosť prostredia pre tvorbu nežiadúcich organizmov. A to všetko komfortne, bez toho aby na to človek musel myslieť.

V lete môžeme rekuperačné zariadenie využívať na vychladzovanie obytných priestorov v noci, keď klesá vonkajšia teplota. V tom prípade je ale nutné aby mala rekuperačná jednotka by-pass, prípadne letnú náhradu rekuperátora.


Rekuperačné jednotky

Najpredávanejšia rekuperačná jednotka 2VV VENUS, vďaka vysokej účinnosti a priaznivej cene. Má malú hmotnosť a je vyrobená z extrudovaného polypropylénu. Ponúka sa v štyroch výkonových radách – vzduchový výkon 140 m3/h, 150 m3/h, 300 m3/h, 500 m3/h, 700 m3/h. Diagonálne protiprúdový rekuperátor má účinnosť až 95%. Na jednotku možné pripojiť čidlo vlhkosti, čidlo CO2, PIR čidlo. Vyrába sa v prevedení AC, tri stupne otáčok ventilátorov a prevedenie EC, plynulé riadenie otáčok ventilátorov.

 

 


Rekuperačná jednotka DAPHNE je vzduchotechnické zariadenie, ktoré nasáva potrubím vzduch z vonkajšieho prostredia a odovzdáva mu teplo z odvádzaného (ohriateho) vzduchu, bez toho aby došlo k ich zmiešanie. Ďalej je čerstvý vzduch dopravovaný potrubím do jednotlivých miestností. Prívodné a odvodné vzduch je tiež filtrovaný. V opačnom smere zariadení nasáva vzduch z miestností, odoberá mu teplo a vyfukuje ho do vonkajšieho prostredia.

Rekuperačné kompaktné jednotky DAPHNE sú k dispozícii v troch nominálnych prietokoch 200, 300 a 500 m3/h. Tieto veľkosti sú vhodné pre nástennú inštaláciu v bytoch, bytových a rodinných domoch. Tento rad vzduchových prietokov pokrýva potreby väčšiny rezidenčných aplikácií. DAPHNE sa tak stane nenápadným spoločníkom Vašej domácnosti. Je veľmi tichá a nebudete ju ani počuť.

Jednotka DAPHNE je vybavená vysoko účinným hliníkovým protiprúdovým výmenníkom s celosvetovo uznávanou certifikáciou EUROVENT, ktorý vďaka špeciálnemu tvaru lamiel umožňuje dosiahnuť až 93%-nú účinnosť spätného získavania odpadového tepla .

Jednotka DAPHNE je ponúkaná v prevedení s energeticky úspornými EC ventilátormi s nízkym SFP a tichým chodom. Jednotka DAPHNE je vybavená filtrami G4 na prívode a na odvode, ich konštrukcia umožňuje jednoduchú výmenu. Štandardom je indikácia zanesenia filtrov.

Veľkou výhodou tejto jednotky je jej kompaktná veľkosť. Rekuperačná jednotka DAPHNE dopĺňa úspešnú radu jednotiek VENUS, ktorá je určená pre podstropnú inštaláciu.


Špičkové Japonské jednotky MITSUBISHI LOSSNAY. Jednotka je konštruovaná tak, že okrem rekuperácie tepla sa rekuperuje aj vlhkosť, čím sa tak nevysušuje vzduch ako u bežných rekuperáciách, vďaka špeciálnemu rekuperátoru.  Ponúka sa vo výkonových radách od 150m3 až po 2000m3 s možnosťou pripojenia na chladiacu/vykurovaciu jednotku. Veľmi nízka hladina hluku 17dB. Jednotka je vybavená Bypassovou funkciou  pre volné chladenie a nočné vetranie, má možnosť pripojenia CO2 čidiel.


Klasik medzi centrálnym vetraním obytných priestorov WOLF CWL-EXCELLENT pre byty a malé rodinné domy. Mimoriadne efektívne vďaka rekuperácii tepla s protiprúdovou technológiou.  Ponúka sa vo výkonových radách 180,300,400 m3. Jednotka je vybavená Bypassovou funkciou  pre volné chladenie a nočné vetranie, má možnosť pripojenia rôznych snímačov kvality vzduchu, alebo vlhkosti. Možnosť vyššieho stupňa filtrovania vzduchu napr. trieda filtrácie F7.