Multimédiá

U-CROWN - dvojstupňový kompresor, prevádzka pri -30°cG-LIFE - návod na obsluhu Wi-Fi aplikácie