Multimédiá

U-CROWN - dvojstupňový kompresor, prevádzka pri -30°c


G-LIFE - návod na obsluhu Wi-Fi aplikácie