Ekológia

eco-design-grassVšetky Gree klimatizácie sú navrhnuté tak , aby spĺňali stanovenia EÚ 20/20/20 o ochrane životného prostredia a pokyny pre klimatizácie, zaradené do smernice o ekodizajne (ErP). Gree spĺňa úsporné opatrenia v oblasti klimatizácií, nielen s vyššie vedenými požiadavkami, ale aj dokladom o spoločnosti ktorá sa zaviazala myšlienke „Gree – ohľaduplný k životnému prostrediu“.

 


gree_chan

Hlavným cieľom projektu „Eco – design„ bolo zníženie emisií skleníkových plynov pri minimálnych výrobných nákladoch a zníženie spotreby energie. Gree spĺňajú tieto ciele, jeho zariadenia sú šetrné k životnému prostrediu a majú menšiu spotrebou energie. Nielen že sú inverterové značkové produkty vyrobené v súlade s novými normami v oblasti energetiky, ale tiež aj na základe nízkej spotreby materiálu a znečistenia vody s minimálnym vplyvom. Navyše komponenty, z ktorých sú vyrobené sú vhodné pre recykláciu.


stitok_ekologia_2_oprava

Začiatkom roku 2013 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ 206/2012, v ktorom sa určila ErP norma v nariadení 2009/125, pre klimatizačné jednotky s chladiacim výkonom do 12 kW. Nariadenie sa zameriava na podporu využívania zariadení s vysokou energetickou účinnosťou v dôsledku požiadaviek na znižovanie emisií CO2 a zníženie spotreby elektrickej energie o 20% do roku 2020. rok. Pokiaľ zariadenie nespĺňa predpísané minimum energetickej účinnosti ,dostane zákaz dovozu do Európskej únie. Preto všetky zariadenia musia byť vybavené energetickým štítokom a budú označené značkou CE. Nedostatočné energeticky úsporné spotrebiče nebude mať značku CE.

SEER

„Sezónny koeficient využiteľnosti energie pre chladenie“ je hodnota celkovej energetickej účinnosti počas celej sezóny chladenia, vypočíta sa ako pomer ročnej spotreby chladiacej energie delené ročná spotreba elektrickej energie využitej pre chladenie.

SCOP

„Sezónne koeficient využiteľnosti energie pre vykurovanie“ je hodnota celkovej energetickej účinnosti v celej vykurovacej sezóne, vypočíta sa ako pomer ročnej spotreby energie na vykurovanie delené ročná spotreba elektrickej energie využitej pre vykurovanie.