MONTÁŽ KLIMATIZÁCIÍ

Okrem veľkoobchodnej činnosti ponúkame koncovým klientom komplexné služby od obhliadky, návrhu, montáže  a servisu klimatizačného zariadenia. Montáž vybraných zariadení vykonávame do 48 hodín , podľa aktuálneho stavu zariadení, ktoré sú skladom. Montujeme klimatizácie do rodinných domov, klimatizácie do bytu, klimatizácie do kancelárií, predajných priestorov, serverovní a pod. Klimatizácie dodávame v rôznych modelových radách a prevedeniach. Každý model má svoje špecifické vlastnosti, podľa ktorých si zákazník vyberie presne to, čo najlepšie využije.  Pre uľahčenie výberu poskytujeme klientom poradenstvo.

Všetky naše zariadenia majú vynikajúcu spoľahlivosť, ktorá je rokmi preverená, poruchovosť je len minimálna cca 2% z celkového predaja. Životnosť zariadení pri pravidelnej údržbe môže byť až 20 rokov.  Dostupnosť náhradných dielov je bezproblémová, nakoľko GREE je najväčší výrobca klimatizácií na svete a je na trhu viac ako 20 rokov.

Štandardná inštalácia:
– Prestup DN50mm cez obvodovú stenu do hrúbky 500mm – 1ks
– Prepojovacie komponenty (CU potrubie, kondenzačná hadica, el. komunikácia a lišta) – do 5m
– konzola pod vonkajšiu jednotku – 1ks
– Napojenie na el. sieť – do 10m
– Doprava Žilina a okolie – do 15km
– Montáž bez nutnosti použiť lešenie alebo pracovnú plošinu
– Spustenie do prevádzky, funkčná skúška a zaškolenie obsluhy

RAC – pokročilé ovládanie
Vybrané modely klimatizácií sú vybavené wifi modulom a možno ich ovládať pomocou aplikácie cez smartfón alebo tablet.

CAC – pokročilé ovládanie
Pre monitorovanie a ovládanie zariadení ponúkame softvér GREE AC Eudemon. Jednoduché ovládanie prostredníctvom PC z pohodlia vašeho domova alebo kancelárie. Možno nim ovládať až 255 modulov / vonkajších jednotiek a až 4 080 vnútorných jednotiek. Softvérom možno ovládať VRF systémy, multi-VRF, tepelné čerpadlá a aj komerčné split klimatizácie (kazetová, podstropno-parapetná a kanálová)
 * klasické nástenné jednotky nie je možné pripojiť na tento softvér

obr_nr_ovladac_pc

Komplexné riešenie ovládania

– možnosť zablokovania miestnych infra alebo káblových ovládačov
– možnosť blokovania / obmedzenia rozhrania spodnej a hornej hranice teploty vnútorných jednotiek
– možnosť blokovania prevádzkových režimov inteligentný časovač vypnutia a zapnutia jednotiek
– informácie o prevádzke a poruchových kódov a mnoho iného


SERVIS KLIMATIZÁCIÍ

Vykonávame záručný aj pozáručný servis klimatizačných zariadení a všetky úkony s tým spojené (podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. a 286/2009 Z.z.). Servis vykonávame do 24 hodín od nahlásenia. Pravidelné čistenie a dezinfekcia minimalizuje tvorbu nebezpečných baktérií a plesní, ktoré sú zdraviu škodlivé. Pravidelná údržba a kontrola predlžuje životnosť zariadenia, pomáha predchádzať prípadným poruchám. Servis vykonávame 1x ročne a to v mesiacoch marec alebo apríl, pred zahájením sezóny, aby bolo zariadenie pripravené pre Váš čo najväčší komfort. V prípade ak využívate vaše zariadenia aj na vykurovanie v zimnom období, doporučujeme vykonávať servis 2x ročne, teda jar – jeseň. Cena za vykonané služby je pre každý prípad špecifická, v závislosti od zložitosti a objemu.

Pre uľahčenie servisnej činnosti je každé naše zariadenie vybavené funkciou auto-diagnostiky. Táto funkcia zobrazuje kódy v rôznych podobách pre presné určenie závady. Poruchy sa zobrazujú na displeji nástenného ovládača alebo priamo na displeji jednotky (aj vonkajšej), alebo pomocou systému LED (rôzne kombinácie blikajúcich diód) na doske plošných spojov. Takto diagnostikovaná porucha uľahčuje prácu servisným pracovníkom, šetrí čas a teda aj financie. Zoznam porúch si môžete stiahnuť v produktoch „na stiahnutie“

Diagnostický softvér TEXT PARSER slúži na monitorovanie klimatizačných zariadení ako sú všetky jednotky VRF systému, tepelné čerpadlá, kazetové, podstropné, kanálové split jenotky a rekuperačné jednotky. Softvér vie v reálnom čase ukázať ako zariadenie funguje, zobrazuje hodnoty všetkých funkčných dielov, teploty čidiel, tlak v okruhu a pod. Pomocou GSM modulu sa dajú zariadenia monitorovať aj na diaľku, kedy za vás budeme  sledovať stav zariadenia, aby sme tak mohli predísť prípadným poruchám.

diagnostik_1

diagnostik_2


ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

 1. Záručná doba pre klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia je 2 roky.
 2. Záruka sa vzťahuje len na tie výrobky a zariadenia, pri ktorých došlo ku chybe materiálu alebo vznikla pri výrobe.
 3. Záruka na dodané zariadenia sa vzťahuje len za predpokladu že boli vykonané pravidelné servisné prehliadky podľa platných noriem a predpisov.
 4. Reklamáciu zariadenia je možné uplatniť len v písomnej forme ak kupujúci predloží riadne vyplnený a podpísaný záručný list.
 5. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vodou, ohňom, prepätím v el. rozvodnej sieti, statickou el., nesprávnym používaním v rozpore s návodom na obsluhu, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením, ak boli poškodené či zmenené prvky slúžiace k identifikácií výrobku (výrobný štítok) či údaje uvedené na záručnom liste.
 6. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnym projektom, nesprávnou montážou, akoukoľvek úpravou, nevhodným použitím alebo extrémnymi prevádzkovými podmienkami alebo nesprávnym elektrickým zapojením, ktoré je v rozpore s platnou dokumentáciou na montáž, obsluhu a údržbu.
 7. Záruka sa nevzťahuje ak do výrobku alebo jeho častí bolo zasiahnuté neoprávnenou osobou, nesprávnou alebo zanedbanou servisnou kontrolou.
 8. Záruka sa nevzťahuje na zariadenie ktoré bolo demontované z miesta inštalácie pred začatím servisného zásahu, alebo bolo odpojené od pôvodného elektrického zdroja bez predchádzajúceho súhlasu firmy AspeN Eco, s.r.o.
 9. Opravu a údržbu (servisnú kontrolu) namontovaného zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servis, dovozca alebo osoba na to oprávnená.
 10. Obhliadka servisným technikom a náklady s tým spojené budú fakturované v prípade, že chyba na zariadení nebola uznaná ako záručná reklamácia, alebo obhliadka servisného technika nepreukázala súvislosť reklamácie s daným výrobkom. Odporúčame skôr ako zavoláte servis, resetovať zariadenie hl. vypínačom alebo ističom.
 11. V prípade, že na výrobku bude zistená chyba, ktorú bude možné rýchle odstrániť, bude uplatnený nárok riešený odstránením (opravou) chyby alebo výmenou časti výrobku, lebo v takom prípade odporuje povahe veci, aby bol vymieňaný celý výrobok.